Slana soba - doživljaj mora u Vašem domu

Slana soba predstavlja imitaciju prirodne slane pećine, čija se lekovita mikroklima postiže uduvavanjem suvog zasićenog vazduha bogatog najfinijim česticama kamene soli. To se radi pomoću halogeneratora, koji radi poput mlina koji melje so. Na taj način se poboljšava kvalitet vazduha. U slanoj sobi, kristali soli proizvode negativne jone koji se u prirodi mogu naći koncentrisani samo na moru, pored vodopada ili u slanim pećinama.

Za izgradnju slane sobe koja je zamišljena kao imitacija prirodne slane pećine potrebno je prosečno od 2 do 4 tone prirodne kamene nejodirane soli kojom se prostorija oblaže od poda do plafona. Tu su i prateći sadržaji koji zajedno čine celinu ovog prostora kao što je ambijentalna svetlost, video, audio oprema, elementi udobnog enterijera za relaksaciju i drugi opcioni sadržaji koji pored primarne zdravstvene funkcije korisnicima omogućava više nego prijatan osećaj u toku tretmana.

Obaveze investitora:

  • Na poziciji tehničkog prostora dovesti strujni kabl 3x2,5mm2 odgovarajuće dužine sa koga će se vršiti snabdevanje elektro instalacija slane sobe;
  • Pod u sauni treba da bude sa postavljenom keramikom bez sokle;
  • Centralna ventilacija sa cevkom ø100 u plafonu prostorije (napomena u vezi ventilacije: prostor je zasićen solju).

*Izrada slane sobe po meri i želji kupca, kako za privatnu tako i za javnu upotrebu

Još proizvoda

No Internet Connection