Bio sauna po meri i želji

Bio sauna je wellness soba za boravak, u celosti izrađena od drveta, gde je temperatura između 55 - 75oC a prosečna vlažnost vazduha između 20-40%. Prostorija se greje uz pomoć specijalnih električnih peći ili peći na drva, na kojojima se nalazi vulkansko kamenje. One zrače toplotom, a takođe imaju vrlo specifičan miris, koji, u kombinaciji sa mirisom drveta i samim dodirom drveta stvara jedinstveno iskustvo opuštanja.

Drvo u sauni je stalno izloženo vlagi i ekstremnim temperaturama, pa se za izradu sauna može koristiti isključivo drvo iz severnih krajeva Evrope i Kanade, Rusije zbog čega se najčešće koristi Aspen, Abasi ili finska omorika.

Izrada bio saune traje u proseku od 7 do 10 radnih dana a pruža jedinstveni osećaj opuštenosti nakon njenog korišćenja.

Obaveze investitora su:

  • Dovesti strujni kabal preseka 5x2,5mm2 odgovarajuće dužine sa koga će se vršiti snabdevanje saune na poziciji peći;
  • Pod u sauni treba da je sa postavljenom keramikom i soklom od 6 – 10cm;
  • Dovesti hladnu vodu preseka ¾ “ sa koga će se vršiti snabdevanje peći.

* Izrada sauna po meri i želji kupca, kako za privatnu tako i za javnu upotrebu.

Još proizvoda

No Internet Connection